20/09/2020 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm năm canh luỵ sa không ráo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:09

 

Đêm năm canh luỵ sa không ráo
Ngày sáu khắc ảo não dầm dề
Đêm nằm quạnh vắng màn the
Nhớ câu thiết yếu như nhớ lời thề ngày xưa
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm năm canh luỵ sa không ráo