28/10/2021 15:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Tiêu dã yến
龍標野宴

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 10:00

 

Nguyên tác

沅溪夏晚足涼風,
春酒相攜就竹叢。
莫道弦歌愁遠謫,
青山明月不曾空。

Phiên âm

Nguyên khê[1] hạ vãn túc lương phong,
Xuân tửu tương huề tựu trúc tùng.
Mạc đạo huyền ca sầu viễn trích,
Thanh sơn minh nguyệt bất tằng không.

Dịch nghĩa

Cuối hè ở suối Nguyên vẫn có đủ gió mát,
Rượu xuân nâng chén uống với bụi trúc.
Đừng có bảo tôi đàn ca vì buồn nỗi lưu đày đi xa,
Bên tôi còn có núi xanh và trăng sáng không bao giờ rời tôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuối mùa hè suối Nguyên gió mát
Rượu xuân nâng chén trước bụi tre
Lưu đày vẫn gảy đàn nghe
Non xanh trăng sáng chưa hề vắng không
Long Tiêu ở bên bờ đông sông Tương, nay là huyện Kiềm Dương, tỉnh Hồ Nam. Tác giả vì trực tính, khoảng năm 740 đang giữ chức Hiệu thư lang trong triều, bị giáng xuống chức uý và bị đày đi Long Tiêu.

[1] Tức thượng nguồn sông Nguyên. Sông này chảy hướng đông bắc nhập vào hồ Động Đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Long Tiêu dã yến