21/03/2023 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Quán tảo xuân kỳ 2
安館早春其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2014 20:43

 

Nguyên tác

客話當初蕃盛時,
粉墻朱戶照江湄。
即今春早銜泥燕,
猶倚胡家門裡飛。

Phiên âm

Khách thoại đương sơ phồn thịnh thì,
Phấn tường chu hộ chiếu giang my.
Tức kim xuân tảo hàm nê yến,
Do ỷ Hồ gia môn lý phi.[1]

Dịch nghĩa

Khách nói: thời trước còn phồn thịnh
Tường phấn trắng, cửa sơn son chiếu sáng bờ sông
Đến nay xuân sớm, chim én ngậm bùn
Còn bay quanh quẩn vào nhà họ Hồ

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khách nói: trước đây thời thịnh vượng,
Cửa son, tường trắng chiếu bên sông.
Đến nay xuân sớm chim làm tổ,
Trong xóm họ Hồ vẫn lượn quanh.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Dùng ý từ bài Ô y hạng của Lưu Vũ Tích: “Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, Phi nhập tầm thường bách tính gia” 舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家 (Chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước; Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » An Quán tảo xuân kỳ 2