14/08/2022 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ hoả kỳ 2
水火其二

Tác giả: Huệ Sinh thiền sư - 惠生禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 02/07/2008 12:10

 

Nguyên tác

字古來參學,
人人指為南。
若人問新事,
新事月初三。

Phiên âm

Tự cổ lai tham học,
Nhân nhân chỉ vị Nam.
Nhược nhân vấn tân sự,
Tân sự nguyệt sơ tam.

Dịch nghĩa

Từ xưa đến nay (người) đến học đạo,
Ai nấy đều chỉ vì một phương hướng.
Ví bằng có người hỏi cái mới,
Thì cái mới (giống như) trăng mồng ba.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Từ cổ tới nay người học đạo,
Chỉ vì một hướng, khác gì nhau.
Ví bằng vệc mới, tìm ta hỏi,
Việc mới, mồng ba, trăng buổi đầu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huệ Sinh thiền sư » Thuỷ hoả kỳ 2