29/05/2022 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ giang
渡江

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/04/2015 22:15

 

Nguyên tác

春江不可渡,
二月已風濤。
舟楫欹斜疾,
魚龍偃臥高。
渚花兼素錦,
汀草亂青袍。
戲問垂綸客,
悠悠見汝曹。

Phiên âm

Xuân giang bất khả độ,
Nhị nguyệt dĩ phong đào
Chu tập ỷ khoa tật,
Ngư long yển ngoạ cao.
Chư hoa kiêm tố cẩm,
Đinh thảo loạn thanh bào.
Chiến vấn thuỳ luân khách,
Du du kiến nhĩ tào.

Dịch nghĩa

Sông rộng không thể qua,
Mới tháng hai mà đã sóng gió.
Thuyền chèo cứ nghiêng ngả,
Cá với thuồng luồng nằm ép cao.
Hoa bến như có gấm đẹp phủ,
Cỏ bờ rối bời như áo xanh.
Đùa hỏi người thả cần câu cá,
Có thấy cả đàn nó đầy kia không.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông lớn không thể qua,
Tháng hai đã sóng gió.
Thuyền chèo cứ xẹo xiên,
Cá rồng nằm nghiêng ngửa.
Hoa bến như gấm thêu,
Cỏ bờ tung tựa áo.
Đùa hỏi kẻ buông cần,
Lù lũ bọn chúng đó.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Độ giang