04/10/2022 05:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 07
題道人雲水居其七

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 12:39

 

Nguyên tác

棲家擬欲傍林泉,
榮辱茫茫蛻骨仙。
茅屋不干塵世事,
山光依舊滿窗前。

Phiên âm

Thê gia nghĩ dục bạng lâm tuyền,
Vinh nhục mang mang thuế cốt tiên.
Mao ốc bất can trần thế sự,
Sơn quang y cựu mãn song tiền.

Dịch nghĩa

Ở ẩn, làm nhà những muốn kề bên rừng suối,
Cốt cách tiên đã trút được cái vỏ với bao vinh nhục.
Chốn nhà tranh không can dự tới việc trần thế,
Bóng núi vẫn như xưa, chiếu đầy trước song.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nếp tranh ai dựng giữa rừng xanh,
Cốt cách người tiên chẳng nhục vinh.
Lều cỏ, việc đời không dính dáng,
Bóng non như cũ, chiếu bên mình.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 07