23/05/2024 15:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ánh lửa đường xa

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2008 00:59

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đi trong đêm
Những ánh lửa phía trước trở thành sức mạnh
Những ánh lửa, chỉ những ánh lửa
Hôm qua, hôm nay và vẫn vậy ngày mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Ánh lửa đường xa