15/08/2020 00:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài lời mà nói với trâu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 16:30

 

Hoài lời mà nói với trâu,
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoài lời mà nói với trâu