07/12/2022 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ cuối
Le dernier poème

Tác giả: Robert Desnos

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2009 17:44

 

Nguyên tác

J’ai rêvé tellement fort de toi,
J’ai tellement marché, tellement parlé,
Tellement aimé ton ombre,
Qu’il ne me reste plus rien de toi.

Il me reste d’être l’ombre parmi les ombres
D’être cent fois plus ombre que l’ombre,
D’être l’ombre qui viendra et reviendra
Dans ta vie ensoleillée.

Bản dịch của Tế Hanh

Anh nghĩ đến em nhiều đến nỗi
Anh đi, anh nói
Anh yêu cái bóng em nhiều đến nỗi
Không còn chút gì nữa ở trong anh

Anh chỉ còn là cái bóng trong bao cái bóng
Trăm lần bóng hơn cả bóng
Cái bóng đi về
trên cuộc đời sáng nắng của em.
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Desnos » Bài thơ cuối