01/02/2023 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)
無題(相見時難別亦難)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:52

 

Nguyên tác

相見時難別亦難,
東風無力百花殘。
春蠶到死絲方盡,
蠟炬成灰淚始幹。
曉鏡但愁雲鬢改,
夜吟應覺月光寒。
蓬萊此去無多路,
青鳥殷勤為探看。

Phiên âm

Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai[1] thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu[2] ân cần vị thám khan.

Dịch nghĩa

Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ
Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt
Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi
Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo
Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa
Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Khó gặp nhau càng khó chia xa,
Gió đông bất lực, héo trăm hoa.
Tằm xuân đến chết tơ đành dứt,
Nến cháy thành tro lệ cạn nhòa.
Gương sớm mỗi soi buồn tóc ngả
Đêm ngâm biết lạnh ánh trăng là
Bồng Lai lối tới bao nhiêu nhỉ?
Cậy với chim xanh dọ giúp ta!
[1] Có bản chép là Bồng sơn 蓬山.
[2] Chim xanh theo truyền thuyết là thần điểu dùng để đưa tin của Tây Vương Mẫu, thường được dùng với ý nghĩa là sứ giả đưa tin.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)