02/12/2021 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ trúc chi từ kỳ 6
西湖竹枝詞其六

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:55

 

Nguyên tác

白玉搔頭紫玉簫,
香車細馬木蘭橈。
但留歌舞長如舊,
拼取黃金作六橋。

Phiên âm

Bạch ngọc tao đầu tử ngọc tiêu,
Hương xa tế mã mộc lan nhiêu.
Đãn lưu ca vũ trường như cựu,
Bính thủ hoàng kim tác lục kiều[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trâm ngọc trắng cài đầu, tiêu ngọc tía
Chèo gỗ lan ngựa thon mảnh xe hương
Chỉ mong thời múa ca dài như cũ
Lấy hoàng kim xây ghép Lục Kiều trường
[1] Chỉ sáu cây cầu trên Tây Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Tây Hồ trúc chi từ kỳ 6