29/05/2022 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhận phần cho

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:31

 

Bà cho cháu một
Không cầm
Cho hai
Không cầm nốt
Cho ba
Cầm liền
Lần thứ tư không nhận
Rất tự nhiên
Phần này để lại dành riêng cho bà
Phần một thì dể cho ba
Phần hai cho mẹ
Bé phần ba đủ rồi
Bà ôm lấy bé
Bà cười...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Nhận phần cho