02/12/2022 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật bài 2

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:28

 

Chí khí hiên ngang muốn chém kình,
Anh hùng chi quản bại cùng thành.
Lòng quê xa gửi làn mây bạc,
Nợ nước chưa đền lúc tuổi xanh.
Tư tưởng mênh mông trời đất hẹp,
Phong trần lận đận tháng ngày nhanh.
Bắc Nam đôi ngả dù phân cách,
Sống thác càng thêm chặt mối tình.
Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Tự thuật bài 2