04/12/2021 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù du phán
茱萸沜

Tác giả: Bùi Địch - 裴迪

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2021 15:14

 

Nguyên tác

飄香亂椒桂,
布葉間檀欒。
雲日雖回照,
森沉猶自寒。

Phiên âm

Phiêu hương loạn tiêu quế,
Bố diệp gián đàn loan.
Vân nhật tuy hồi chiếu,
Sâm trầm do tự hàn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Toả bừa: hương tiêu, quế,
Lá cây che vẻ tươi.
Rằng tuy trời phản chiếu,
Dần dà cũng lạnh thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Địch » Thù du phán