27/07/2021 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghiêm Trịnh công trạch đồng vịnh trúc, đắc hương tự
嚴鄭公宅同詠竹,得香字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 17:55

 

Nguyên tác

綠竹半含籜,
新梢才出牆。
色侵書帙晚,
陰過酒樽涼。
雨洗娟娟淨,
風吹細細香。
但令無剪伐,
會見拂雲長。

Phiên âm

Lục trúc bán hàm thác,
Tân sao tài xuất tường.
Sắc xâm thu trật vãn,
Âm quá tựu tôn lương.
Vũ sái quyên quyên tĩnh,
Phong xuy tế tế hương.
Đãn linh vô tiễn phạt,
Hội kiến phất vân trường.

Dịch nghĩa

Trúc xanh vừa hé bẹ,
Ngọn mới vừa khỏi tường.
Chiều tối sắc xông vào kệ sách,
Bóng râm lạnh phủ chén rượu.
Mưa rơi tí tách êm,
Gió thổi hương nhè nhẹ.
Đã có lệnh không cắt chặt,
Thì sẽ thấy dài tới vút mây.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trúc xanh nửa còn bẹ,
Ngang tường mới trổ cây.
Sắc chiều ùa kệ sách,
Bóng lạnh phủ chén cay.
Gió thổi nhè nhẹ ngát
Mưa rớt phất phơ bay.
Đã cấm không cho chặt,
Sẽ thấy vươn vút mây.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nghiêm Trịnh công trạch đồng vịnh trúc, đắc hương tự