27/01/2022 21:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu nữ đồng xa 1
有女同車 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 18:22

 

Nguyên tác

有女同車,
顏如舜華。
將翱將翔,
佩玉瓊琚。
彼美孟姜,
洵美且都。

Phiên âm

Hữu nữ đồng xa
Nhan như thuấn phô (hoa)
Tương ngao tương tường
Bội ngọc quỳnh cư
Bỉ mỹ Mạnh Khương
Tuân mỹ thả đô

Dịch nghĩa

Có người con gái ngồi chung xe với mình,
Dung nhan đẹp đẽ như hoa cây thuấn.
Sắp sửa đi ngao du,
Thì nàng đeo ngọc cư.
Nàng Mạnh Khương đẹp đẽ kia
Thật là đẹp đẽ lại nhàn nhã.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ngồi xe cô gái đi chung,
Như hoa cây thuấn, sắc dung dịu dàng.
Ngao du rảo bước dịu dàng,
Quỳnh cư xâu ngọc đã mang vào người.
Mạnh Khương đẹp đẽ kia ôi!
Lại thêm nhàn nhã đẹp tươi thật là.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thuấn: cây mộc cẩn, thân cây như cây lý, hoa sớm mở chiều tàn.
Mạnh: tên tự.
Khương: họ Khương.
tuân: tin thật.
đô: nhàn nhã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hữu nữ đồng xa 1