07/07/2022 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1
離亭賦得折楊柳其一

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:55

 

Nguyên tác

暫憑樽酒送無憀,
莫損愁眉與細腰。
人世死前唯有別,
春風爭擬惜長條。

Phiên âm

Tạm bằng tôn tửu tống vô liêu,
Mạc tổn sầu mi dữ tế yêu.
Nhân thế tử tiền duy hữu biệt,
Xuân phong tranh nghĩ tích trường điều.

Dịch nghĩa

Nếu có buồn mượn tạm chén rượu giải buồn,
Xin đừng làm tổn hại đến nét mày sầu và eo thon.
Đời người khi chưa chết chỉ có chia ly là buồn,
Gió xuân sao cũng bắt chước thương tiếc những cành liễu dài.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tạm nhờ chén rượu tiễn sầu
Phiền chi eo nhỏ mắt rầu người ơi
Sinh ly tử biệt một đời
Gió xuân tranh thổi, tiếc thời cành xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1