16/08/2020 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chi bằng cần trúc, áo tơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2019 20:42

 

Chi bằng cần trúc, áo tơi,
Danh cương, lợi toả, mặc đời ganh đua.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chi bằng cần trúc, áo tơi