20/09/2020 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công anh lên xuống, xuống lên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:06

 

Công anh lên xuống, xuống lên,
Mòn đàng chết cỏ, nỏ[1] nên chuyện gì.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Chẳng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công anh lên xuống, xuống lên