06/07/2022 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự Lý Chiêu Hoàng

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2020 08:50

 

Nhường ngôi đã vậy, lại nhường chồng
Nông nỗi chàng ôi có thấu lòng?
Vẩy nước đùa nhau, thành sóng cả
Nâng triều lên, cuốn thiếp giữa dòng
1995

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Tâm sự Lý Chiêu Hoàng