24/09/2021 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (I)

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:58

 

Từ buổi thu sang, sầu lá rụng,
Liễu gầy thôi buộc ngựa vương tôn.
Chao ôi, duyên nợ là duyên nợ,
Ai sắt son gì với sắt son.
Thuở trước giai nhân buồn phận mỏng,
Kiếp này thiếu phụ oán giời xa,
Đôi tay Tô Thị đầy chua xót,
Gối bọc, chăn lồng oán nguyệt hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Vô đề (I)