07/07/2022 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ tiên, hoạ Minh Châu nguyên vận
水仙和明洲原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 05:54

 

Nguyên tác

含情我正為君憐,
春鎖瑤池話夙緣。
相約梅兄與礬弟,
人寰墜落幾何年。

Phiên âm

Hàm tình ngã chính vị quân liên,
Xuân toả Dao Trì[1] thoại túc duyên.
Tương ước mai huynh dữ phàn đệ[2],
Nhân hoàn truỵ lạc kỷ hà niên.

Dịch nghĩa

Ta động lòng thương đến nàng (hoa thuỷ tiên)
Nhớ đến duyên xưa sống trong trời xuân ở Dao Trì
Cùng hẹn với hàng mai và hòn non bộ
Lưu lạc đến trần gian từ bao nhiêu năm rồi

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðộng lòng thương xót hỡi hoa ơi
Xuân sống hồ Dao phải số trời
Cùng với hàng mai hòn giả cảnh
Bao năm lạc lối chốn trần ai
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

[1] Tương truyền là nơi Tây Vương Mẫu dọn tiệc mời Chu Mục Vương và các các vị tiên.
[2] Ở đây ý chỉ hòn non bộ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Thuỷ tiên, hoạ Minh Châu nguyên vận