04/10/2023 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch tuý đáp Quân Đông
七夕醉答君東

Tác giả: Thang Hiển Tổ - 湯顯祖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2019 22:06

 

Nguyên tác

玉茗堂開春翠屏,
新詞傳唱牡丹亭。
傷心拍遍無人會,
自掐檀痕教小伶。

Phiên âm

Ngọc Mính[1] đường khai xuân thuý bình,
Tân từ truyền xướng “Mẫu đơn đình[2]”.
Thương tâm phách biến vô nhân hội,
Tự cáp đàn ngân giáo tiểu linh.

Dịch nghĩa

Ngọc Mính đường mở bức bình phong xuân thuý
Dạy lời mới vở “Mẫu đơn đình”
Đau lòng điểm phách mãi không người hiểu
Đành tự bấm vào ngấn phách lõm dạy tiểu linh

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngọc Mính xuân sang mở thuý bình
Dạy lời ca mới “Mẫu đơn đình”
Đau lòng điểm phách không người hiểu
Tay bấm phách mòn dạy tiểu linh
Quân Đông tên là Lưu Chiết, tự Quân Đông, là nhà lý học, bạn thân của tác giả.

[1] Tên ngôi nhà tác giả ở, sáng tác vở Mẫu đơn đình.
[2] Một kiệt tác của tác giả, chứa đầy tâm huyết về lý tưởng xã hội và nhân cách. Vở này được công diễn, dĩ nhiên là tác giả vô cùng vui mừng, song đã mấy ai hiểu được dụng ý sâu xa của tác phẩm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thang Hiển Tổ » Thất tịch tuý đáp Quân Đông