10/06/2023 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vui buồn lắm nỗi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2022 08:22

 

Nhớ ngày còn đang trường cũ,
mái tranh, tường vách, sơ sài.
Hai đứa cùng ngồi bàn cuối,
cách nhau chỉ tấm phên cài.
Mỗi lầm gặp bài toán khó,
quay sang phên rách, hỏi bài.
Mỗi khi câu thơ không nhớ,
quay sang vách thủng, nhờ coi.
Bây giờ gặp bài toán khó,
quay sang tường trắng, hỏi ai.
Bây giờ câu thơ không nhớ,
quay sang, tường trắng, cách vời.
Hôm qua trường vui như hội,
Khang trang ngói mới tường vôi.
Lớp giờ nhìn nhau không tới,
Vui buồn lắm nỗi người ơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vui buồn lắm nỗi