21/03/2023 21:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (V)
無題

Tác giả: Khả Mân - 可旻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2017 21:03

 

Nguyên tác

菊腦姜牙一飯餘,
其他安敢費功夫。
從今十指無閑暇,
且儘平生弄數珠。

Phiên âm

Thiện Đạo khả ta kim dĩ vãng.
Hoá lai lão Thiếu giai quy hưởng.
Phật niệm nhất thanh phân nhất cưỡng.
Nhất thanh nhất phật hư không thượng.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Thiện Đạo tiếc than nay đã khuất!
Thiếu Khang vắng bóng đại từ bi!
Đem tiền dụ trẻ từng câu Phật,
Trai gái đều khuyên khắp tụng trì.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khả Mân » Vô đề (V)