29/06/2022 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh viễn

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2014 21:11

 

Đất hữi! Lòng ta rồi để lại
Dịu dàng cho lá, thắm cho hoa
Ấm nồng cho nhựa hằng xây trái
Đất nhuỵ nhàng âu cũng thịt da

Tháng năm luân chuyển khúc vui nồng
Chắc có hồn ta hát ở trong
Ta sáng lời chim dăm điệu mới
Lưu quang ta hiện nước đôi dòng

Ta quen mơ tưởng chuyện lâu dài
Nên nghĩ không đành ý rụng phai
Có lẽ hồn ta mà rũ mục
Chứ tan sao được cả hình hài!

Xuân nảy chồi cao bừng ngọn nến
Chân tay ta mọc đó rồi chăng?
Mạch đời muôn thuở xuyên thâu biển
Đập với lòng ta nhịp vĩnh hằng
1940

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Vĩnh viễn