26/10/2021 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sức xuân

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 16:53

 

Đất anh hùng một thuở
Xanh thắm màu thanh xuân
Mười cô gái như bình minh
Toả sức xuân cho đất mãi thanh bình.

Tuổi trẻ với ước mơ, hoài bão
Tượng hình lên lẽ sống nhân tình
Khi Tổ Quốc cần lấy máu xương gìn giữ
Biết làm người và thấu lẽ hy sinh.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Sức xuân