24/09/2023 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Vũ Hoa đài biên mai đoạn kích)
無題(雨花臺邊埋斷戟)

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2008 02:31

 

Nguyên tác

雨花臺邊埋斷戟,
莫愁湖裏餘微波。
所思美人不可見,
歸憶江天發浩歌。

Phiên âm

Vũ Hoa đài biên mai đoạn kích,
Mạc sầu hồ lý dư vi ba.
Sở tư mỹ nhân bất khả kiến,
Quy ức giang thiên phát hạo ca.

Bản dịch của Phan Văn Các

Giáo gãy vùi bên Vũ Hoa đài
Mạc Sầu hồ gợn sóng không thôi
Người đẹp nhớ thương không gặp được
Tráng ca man mác nước in trời
1931
Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Vô đề (Vũ Hoa đài biên mai đoạn kích)