06/06/2023 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ

Tác giả: Tuệ Mai - Trần Thị Gia Minh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 23/06/2010 03:37

 

Mẹ ở tim con
                   khi con chan chứa tình người
Mẹ ở mắt con
                   khi con độ lượng nhìn đời
Mẹ ở tay con
                   khi con ân cần hàn gắn
Mẹ ở môi con
                   khi con dung ái nói cười
Nguồn: Bay nghiêng vòng đời, NXB Sáng tạo, Sài Gòn, 1971

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Mai » Mẹ