20/01/2021 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh và ngân hàng

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 23/08/2009 04:42

 

Nếu ở Việt Nam đóng cửa ngân hàng
Anh sẽ trở nên người giàu có nhất
Người ta bắt đầu kính trọng thơ văn
Coi như đó là thước đo phẩm chất

Anh giàu có không thể ai ngăn được
Dan díu với các em bằng ngăn kéo thơ tình
Mọi giấy bạc đều biến thành bản thảo
Nhưng mà...
Ngân hàng đang mở cửa ở Việt Nam
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Anh và ngân hàng