16/08/2020 00:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn không lo của kho cũng hết

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2019 20:53

 

Ăn không lo của kho cũng hết.
Ăn tức là ăn uống, ăn tiêu. Không lo là không lo liệu, tính toán. Của kho là tiền của nhiều như của trong kho nhà vua, nhà nước, tức là rất nhiều tiền của. Cả câu nghĩa là nếu ăn tiêu mà không biết lo liệu tính toán, thì tiền của nhiều đến đâu, rồi cũng hết. Đại ý câu này khuyên người ta nên lo liệu tính toán mọi sự ăn tiêu cho vừa phải, hợp lý. Câu này cũng có khi nói lẩn đi chữ ăn ở đầu thành “Không lo của kho cũng hết”, ý nghĩa cũng thế.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn không lo của kho cũng hết