28/10/2021 03:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày hè
Jour d'été

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 07:01

 

Nguyên tác

La maison blanche, les persiennes closes,
s’est fermée comme une bouche après un cri;
sur le cadran la paon se repose
effaçant toutes les heures du midi.

On sent: Ce soir s’efeuilleront les roses,
trop pleines d’elles mêmes, en douces agonies.
Ô mon enfant, ô mon amie vas y -:
La vie s’éclaire dans la mort des choses.

Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên

Ngôi nhà tường trắng, những cửa chớp khép lại,
nhà đóng kín như sau khi mở miệng la hét;
trên mặt đồng hồ con công ngơi nghỉ
xoá hết những giờ khắc của buổi trưa.

Điều ta cảm nhận: đêm nay sau khi nở đầy,
hoa hồng sẽ rụng cánh, êm ái đi vào cuối đời.
Hỡi con ta, hỡi cô bạn ta hãy đi tới –:
cuộc đời sáng chói trong cái chết của sự vật.
Đây là một trong 9 bài thơ của R.M. Rilke viết bằng tiếng Pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » Ngày hè