30/07/2021 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Lăng tống Lý thập nhị Bạch
巴陵送李十二白

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 09:48

 

Nguyên tác

搖曳巴陵州渚分,
清江傳語便風聞。
山長不見秋城色,
日暮蒹葭空水雲。

Phiên âm

Dao duệ Ba Lăng châu chử phân,
Thanh giang truyền ngữ tiện phong văn.
Sơn trường bất kiến thu thành sắc,
Nhật mộ kiêm hà không thuỷ vân.

Dịch nghĩa

Cảnh sông nước phân cách với cù lao ở Ba Lăng thật mênh mông,
Gió đưa tiếng sóng vỗ vào bờ sông.
Không còn thấy vẻ thu trên núi dài và thành quách nữa,
Nắng chiều chiếu trên đám lau sậy, sông nước và mây không.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh bến nước Ba Lăng thật rộng
Tiếng sóng xô gió lộng bên sông
Vẻ thu trên núi như không
Nắng chiều lau sậy mây sông vô tình
Ba Lăng nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, chỗ nước hồ Động Đình chảy vào Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Ba Lăng tống Lý thập nhị Bạch