05/12/2021 09:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huệ trà kiêm trình giải đáp chi
惠茶兼呈解答之

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 07:32

 

Nguyên tác

久坐成勞永夜中,
煮茶備感惠無窮。
一盃卷却昏雲盡,
徹骨淸寒萬慮空 。

Phiên âm

Cửu toạ thành lao vĩnh dạ trung,
Chử trà bị cảm huệ vô cùng.
Nhất bôi quyển khước hôn vân tận,
Triệt cốt thanh hàn vạn lự không .

Bản dịch của Lưu Hồng Sơn

Ngồi lâu mệt mỏi mãi đêm dài,
Nấu trà, cảm tạ tấm lòng ai.
Một chén xua tan trời u ám,
Lâng lâng thôi bận đó cùng đây.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Huệ trà kiêm trình giải đáp chi