21/05/2022 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng lối cũ

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:47

 

Xe hoa hư ảnh khuất bên tường
Trở lại tiền - thân - nét phấn hương
Men rượu quan hà, sương kỵ mã
Thôi còn hoen ố nụ văn chương
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Trăng lối cũ