04/02/2023 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái nóng trên mồ liệt sĩ

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/11/2009 18:21

 

1
Nắng nôi chạnh nhớ những hồn xưa
Dấn bước hành quân, ngơi nghỉ chưa?
Cát trắng nắng rang, đường tít tắp
Hiếm hoi vài ngọn gió lưa thưa

2
Xả thân trận đánh dốc đồi tranh
Mộ táng nơi mây trắng rải mành
Lộng gió bốn phương, mà nóng rát
Anh mơ về hóng gió quê anh?

3
Trải bao trận nóng, bùn khô nứt
Nấm đất sè sè lút cỏ khô
Thèm sóng biển quê cao giọng hát
Trường làng tiếng trẻ đọc bi bô
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Cái nóng trên mồ liệt sĩ