05/08/2021 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đầu tản bộ kỳ 2
江頭散步其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 07:26

 

Nguyên tác

促歌聲短漫聲長,
白髮蕭蕭古道旁。
細澗水聲流積雨,
平沙人影在斜陽。
涓埃莫報生何補,
兒女成群死不妨。
回首故鄉秋色遠,
橫山雲樹正蒼蒼。

Phiên âm

Xúc ca thanh đoản mạn thanh trường,
Bạch phát tiêu tiêu cổ đạo bàng.
Tế giản thuỷ thanh lưu tích vũ,
Bình sa nhân ảnh tại tà dương.
Quyên ai[1] mạc báo sinh hà bổ,
Nhi nữ thành quần tử bất phương.
Hồi thủ cố hương thu sắc viễn,
Hoành sơn vân thụ chính thương thương.

Bản dịch của Đàm Giang

Nhanh chậm ngắn dài tiếng ca đưa
Tóc bạc phơ phơ dạo lối xưa
Nước mưa lạch nhỏ reo róc rách
Chiều soi trên cát bóng người qua
Hưởng ơn chưa đáp sống lây lất
Trai gái cả đàn chết cũng cam
Ngoảnh nhìn quê cũ đường xa lắc
Hoành sơn xanh mát núi cùng cây
[1] Quyên là giọt nước, ai là hạt bụi. Nghĩa bóng là mảy may. Đỗ Phủ có câu thơ "Vị hữu quyên ai đáp thánh triều" 未有涓埃答聖朝 (Chưa báo đáp được nhà vua một mảy may).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Giang đầu tản bộ kỳ 2