20/10/2021 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như chưa từng

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 14:44

 

Xin đêm đừng quấn riết hương
Ta không tài nữ mù phương hướng rồi
Lửa tình đã trót lấm môi
Mà sao bấc gió trút bời bời đông

Thắp mình đủ cháy nhau không
Xem chỉ tay sợ vướng vòng dại khôn
Đêm - ta và chữ hoang ngôn
Để chừng mực lại nỗi hờn người dưng

Chật đêm - buồn như chưa từng
Ngẫm câu ngậm ngải băng rừng mà thương...
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Như chưa từng