22/01/2022 12:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ảo thuật

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 25/05/2008 23:34

 

Em tay xoè một con chim cánh thắm
Cắp tim anh
       vù nghìn dặm thiên di
Yêu tha thẩn đi trường kỳ trang vắng
Dõi bóng chim
         tìm một bóng tim.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Ảo thuật