25/07/2024 23:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên anh chăm chỉ nghề nho

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 17:25

 

Khuyên anh chăm chỉ nghề nho,
Thức khuya dậy sớm sao cho kịp người.
Người ta được một, em muốn được mười,
Học cho hơn người: tiến sĩ, trạng nguyên.
Anh về cưỡi ngựa vua ban,
Nhờ anh em sẽ ngồi trên võng vàng.
Cờ quạt hai hàng,
Đẹp mặt mẹ cha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khuyên anh chăm chỉ nghề nho