14/08/2022 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đôi mắt em là tháp ngời ánh sáng”
“Ses yeux sont des tours de lumières”

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 30/04/2022 11:24

 

Nguyên tác

Ses yeux sont des tours de lumières
Sous le front de sa nudité.

À fleur de transparence
Les retours de pensées
Annulent les mots qui sont sourds.
Elle efface toutes les images
Elle éblouie l’amour et ses ombres rétives
Elle aime — elle aime à s’oublier.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đôi mắt em là tháp ngời ánh sáng
Trước mặt tiền của bức ảnh khoả thân.

Trên lề của sự trong suốt vô ngần
Suy nghĩ trở lại lại tìm suy nghĩ
Huỷ bỏ những từ điếc trong màng nhĩ.
Em xoá đi tất cả những ảnh hình
Em thả tình yêu vào tối lung linh
Em yêu - yêu cho em tìm quên lãng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » “Đôi mắt em là tháp ngời ánh sáng”