05/07/2022 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự của con ve

Tác giả: Lê Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 10:48

 

Tiếng ve đầu mùa hạ
Níu nghiêng cả nhành me
Em vừa rời khỏi lớp
Sân trường ngập tiếng ve

Con ve mang ngọn lửa
Thắp lên cây phải không?
Cớ sao những vòm phượng
Hoa cháy đỏ màu hồng?

Tiếng ve như dòng suối
Reo hoài chẳng nghỉ ngơi
Kêu từ sáng đến rối
Cớ sao chẳng... hụt hơi?

Ve ơi sao rền rĩ
Cứ kêu hoài kêu hoài?
Bây giờ em mới biết
Con ve đang... học bài
Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Minh Quốc » Tâm sự của con ve