26/09/2023 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoả sơn vân ca tống biệt
火山雲歌送別

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2014 11:09

 

Nguyên tác

火山突兀赤亭口,
火山五月火雲厚。
火雲滿山凝未開,
飛鳥千里不敢來。
平明乍逐胡風斷,
薄暮渾隨塞雨回。
繚繞斜吞鐵關樹,
氛氳半掩交河戍。
迢迢征路火山東,
山上孤雲隨馬去。

Phiên âm

Hoả sơn đột ngột Xích Đình Khẩu[1],
Hoả sơn ngũ nguyệt hoả vân hậu.
Hoả vân mãn sơn ngưng vị khai,
Phi điểu thiên lý bất cảm lai.
Bình minh sạ trục Hồ phong đoạn,
Bạc mộ hỗn tuỳ tái vũ hồi.
Liễu nhiễu tà thôn Thiết Quan[2] thụ,
Phân uân bán yểm Giao Hà[3] thú.
Điều điều chinh lộ hoả sơn đông,
Sơn thượng cô vân tuỳ mã khứ.

Dịch nghĩa

Núi lửa phun cao trong dãy Xích Đình Khẩu,
Vào tháng năm mây lửa lớn nhất.
Mây lửa tụ khắp núi,
Cách ngàn dặm chim không dám bay gần.
Buổi sáng gió Hồ đột nhiên thổi tan,
Nhưng đến chiều theo mưa quan ải tụ trở lại.
Vòng vòng quanh rừng Thiết Quan,
Tro bụi phủ nửa ải Giao Hà.
Đường đi xa xa phía đông núi lửa,
Trên núi mây lẻ loi trôi theo ngựa chạy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lửa phun cao trên Xích Đình Khẩu
Lớn nhất là mây lửa tháng năm
Khắp non mây lửa giăng giăng
Bay xa ngàn dặm chim không dám gần
Sáng gió Hồ đột nhiên thổi tán
Đến buổi chiều lại tản mạn về
Rừng Thiết Quan quấn vòng vo
Giao Hà bị phủ bụi tro nửa rồi
Phía đông đường xá xa xôi
Mây theo vó ngựa khi rời nơi đây
[1] Núi có miệng núi lửa, nay trong khu tự trị Tân Cương.
[2] Tên cửa ải trong huyện Thổ Lỗ Phiên.
[3] Tên huyện giáp ranh phía đông huyện Thổ Lỗ Phiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hoả sơn vân ca tống biệt