30/06/2022 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc Quảng Châu Trương phán quan Thúc Khanh thư, sứ hoàn, dĩ thi đại ý
得廣州張判官叔卿書,使還,以詩代意

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 21:02

 

Nguyên tác

鄉關胡騎遠,
宇宙蜀城偏。
忽得炎州信,
遙從月峽傳。
雲深驃騎幕,
夜隔孝廉船。
卻寄雙愁眼,
相思淚點懸。

Phiên âm

Hương quan hồ kỵ viễn,
Vũ trụ thục thành thiên.
Hốt đắc viêm châu[1] tín,
Dao tòng nguyệt giáp truyền.
Vân thâm phiêu kỵ mạc,
Dạ cách hiếu liêm[2] thuyền.
Khước ký song sầu nhãn,
Tương tư lệ điểm huyền.

Dịch nghĩa

Quê nhà xa có ngựa giặc Hồ,
Nơi sống hiện giờ là thành xứ Thục nhỏ.
Bỗng nhận được tin của xứ nóng,
Chuyển tới trăng kẽm nơi xa.
Mây phủ kín dinh quan tướng,
Đêm cách xa thuyền của ông hiếu liêm.
Xin gửi theo cặp mắt buồn,
Còn vương giọt nước mắt tương tư.

Bản dịch của Nhượng Tống

Đất lạ phương trời vắng
Quê nhà bụi giặc mờ
Đèo trăng qua lối hiểm
Châu lửa được phong thư
Mây khuất rinh quan tướng
Đêm tìm thuyền khách thơ
Gửi sang đôi mắt ướt
Buồn đẫm lệ tương tư
(Năm 762)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Quảng Châu ký hậu nóng nên gọi là "viêm châu".
[2] Đời Tấn, ở Ngô quận, Trương Bằng 張憑 thi đỗ hiếu liêm. Rất tự phụ về tài mình, tới thăm quan đầu huyện Đan Dương là Lưu Đàm 劉惔 và cùng các người có học vị trong huyện nói chuyện. Lời lẽ sâu xa, cả bàn kinh hãi. Quan huyện họ Lưu mời Trương Bằng lên ngồi ghế trên, giữ ở lại cho đến sáng. Trương Bằng về lại thuyền. Ngay sau đó, quan huyện sai người di theo, nhận ra thuyền chở người mới đỗ hiếu liêm, cả bọn sửng sốt. Quan huyện họ Lưu lập tức dẫn Trương Bằng tới gặp quan phủ quân (tỉnh trưởng) tâu rằng "Hạ quan hôm nay vì quan phủ quân mà có được một vị thái thường bác sĩ". Phủ quân vui mừng chấp thuận liền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đắc Quảng Châu Trương phán quan Thúc Khanh thư, sứ hoàn, dĩ thi đại ý