29/09/2022 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảo thơm

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2016 08:05

 

Cây đứng, đá nằm rêu xám biếc
Cảo thơm, cổ lục Thượng Hoàng ôi!
Đế vị, vương bào đôi dép rách
Giáo rạp rừng xanh cúi lạy Người
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Cảo thơm