14/08/2022 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ giải nguyên Minh Châu Trần mỹ tự Trinh Cáp xuân nhật vịnh mai nguyên vận
和解元明洲陳美字貞詥春日咏梅原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:05

 

Nguyên tác

寒香點雪報春知,
先占群芳第一枝。
猶作美人來月下,
羅浮舊夢有新詩。

Phiên âm

Hàn hương điểm tuyết báo xuân tri,
Tiên chiếm quần phương đệ nhất chi.
Do tác mỹ nhân lai nguyệt hạ,
La Phù[1] cựu mộng hữu tân thi.

Dịch nghĩa

Hương thoảng, nụ chớm, báo trước mùa xuân sắp tới
Là cành nở sớm nhất trong các loài hoa
Trông (đẹp) giống như người đẹp dưới trăng
La Phù dù giấc mơ cũ nhưng gợi được thơ mới

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thoảng hương, chớm nụ báo xuân qua
Khoe sắc đòi đua nhất nhánh hoa
Như thể mỹ nhân say tắm nguyệt
Mơ tiên mộng cũ gợi thơ ca
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

[1] Giấc mơ lên cõi tiên, do chữ "La Phù mộng" 羅浮夢 trong bài "La Phù sơn phú" 羅浮山賦 của Tạ Linh Vận 謝靈運 đời Ðông Tấn có câu rằng: "Khách đêm đến nằm mộng đến Mao Sơn là cửa hồ Ðộng Ðình thông đến núi La Phù. Sáng mai theo đường, thấy đúng y như cảnh trong mộng." Tương truyền núi La Phù là thánh địa của đạo Lão nơi đạo sĩ Cát Hồng 葛洪 luyện thuốc tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ giải nguyên Minh Châu Trần mỹ tự Trinh Cáp xuân nhật vịnh mai nguyên vận