18/09/2020 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốt đèn thì phải khêu tim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 16:46

 

Đốt đèn thì phải khêu tim,
Làm thân con gái mua kim để đời.
Ngửa tay để tấm vàng mười,
Quần bô áo vải ai cười mặc ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đốt đèn thì phải khêu tim