18/08/2022 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 1
十月感懷詩其一

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 03:26

 

Nguyên tác

嘵嘵戰販只徒勞,
原子金元且莫驕。
墨魔授首希焚死,
正待諸公入地牢。

Phiên âm

Hiêu hiêu chiến phiến chỉ đồ lao,
Nguyên tử kim nguyên thả mạc kiêu.
Mặc ma thụ thủ hy phần tử,
Chính đãi chư công nhập địa lao.

Bản dịch của Phan Văn Các

Phường buôn súng đạn uổng công gào
Nguyên tử, đô la chớ tự hào
Quỷ Mút chết treo, Hít chết cháy
Nơi âm ty đợi các ngươi vào
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 1