18/09/2021 20:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Harlem
Harlem

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2012 09:28

 

Nguyên tác

Here on the edge of hell
Stands Harlem—
Remembering the old lies,
The old kicks in the back,
The old "Be patient"
They told us before.
Sure, we remember.
Now when the man at the corner store
Says sugar’s gone up another two cents,
And bread one,
And there’s a new tax on cigarettes—
We remember the job we never had,
Never could get,
And can’t have now
Because we’re colored.
So we stand here
On the edge of hell
In Harlem
And look out on the world
And wonder
What we’re gonna do
In the face of what
We remember.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Đây, Harlem
Đứng trên bờ địa ngục
Đang nhớ lại những lời xưa lừa bịp
Những cái đá xưa ập mạnh sau lưng
Những tiếng: Hãy kiên tâm
Mà trước kia họ thường vẫn nói

Vâng, chúng ta còn vẫn nhớ
Giờ đây, khi anh bán hàng tạp hoá
Cho biết đường vừa lên giá hai xu
Và bánh mì lên một
Và thuốc lá phải chịu thêm thuế mới

Chúng ta nhớ chưa bao giờ có việc
Chẳng bao giờ tìm ra
Và bây giờ vẫn chưa
Bởi chúng ta là kẻ có màu da

Vâng, chúng ta đứng đây
Ở Harlem
Bên bờ địa ngục
Đưa mắt nhìn về phía trần gian
Chúng ta muốn biết
Ta sẽ làm gì đây
Với những kỷ niệm kia
Đang trở về trước mặt
Nguồn: Thơ Langxtơn Hiughơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Harlem