18/04/2021 10:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng cửu hoài Chương Hiến hầu
重九懷彰憲侯

Tác giả: Lê Tắc - 黎崱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2014 15:40

 

Nguyên tác

久廢登臨不賦詩,
卻來重看菊花枝。
猶思馬上西門哭,
不記螯邊左手持。
雙鬢豈堪頻換色,
一樽當及未衰時。
紛紛蜂蝶知春事,
明月秋風好付誰。

Phiên âm

Cửu phế đăng lâm bất phú thi,
Khước lai trùng khán cúc hoa chi.
Do tư mã thượng tây môn khốc[1],
Bất ký ngao biên tả thủ trì[2].
Song mấn khởi kham tần hoán sắc,
Nhất tôn đương cập vị suy thì.
Phân phân phong điệp tri xuân sự,
Minh nguyệt thu phong hảo phó thuỳ.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Lâu không lên núi, chẳng ngâm nga,
Trùng cửu hôm nay lại viếng hoa.
Trên ngựa cửa tây còn chạnh nhớ,
Chiếc ngao tay trái lửng khuây khoa.
Tóc thay hai mái ngày thêm bạc,
Rượu uống vài chung kẻo nữa già.
Cái bướm con ong còn biết thú,
Trăng thanh gió mát nỡ hoài qua.
Chương Hiến hầu tức Trần Kiện 陳鍵 (?-1285), một tôn thất nhà Trần đầu hàng nhà Nguyên năm 1285, nhưng đi trên đường rút về phương Bắc, đến Lạng Giang (nay thuộc Bắc Giang) thì bị quân phục kích nhà Trần bắn chết. Lê Tắc vốn phụng sự dưới trướng của Trần Kiện, khi Kiện chết ông liều mình cướp được xác chủ mang sang Khâu Ôn (nay thuộc Lạng Sơn) chôn cất, sau đó theo sang Yên Kinh.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Nhắc chuyện lúc trên ngựa bồng thây Chương Hiến hầu chạy trốn ở cửa tây.
[2] Tất Trác 畢卓 đời Tấn, chỉ mơ ước được suốt đời lúc nào cũng tay mặt nâng ly rượu, tay trái cầm ngao cua, ngồi trong thuyền nghe ca hát. Câu này ý nói nhớ Chương Hiến hầu đến quên cả chuyện đương cầm ngao cua uống rượu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Tắc » Trùng cửu hoài Chương Hiến hầu